Για να εισάγετε μια βάση δεδομένων ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα:

– Εφόσον έχετε το backup της βάσης σε μορφή .sql , συνδεθείτε στο control panel σην διεύθυνση www.yourdomain.com/cpanel , όπου yourdomain.com το όνομα του site σας.
– Επιλέξτε το εικονίδιο ‘phpMyAdmin’
– Επιλέξτε από την αριστερή στήλη τη βάση δεδομένων στην οποία θέλετε να εισάγετε περιεχόμενα.
– Από τις επιλογές που θα εμφανιστούν στην σελίδα επιλέξτε ‘Εισαγωγή-Import’.
– Θα ανοίξει ένα text box για να εισάγετε το .sql αρχείο σας.
– Αναζητήστε στον υπολογιστή σας το .sql αρχείο και πατήστε ‘Εκτέλεση’