Αρχικά, θα πρέπει να λάβετε υπόψην σας πόσο χώρο πιάνει το website σας στον δίσκο. Θα πρέπει να σκεφτείτε αν το site θα είναι στατικό ή δυναμικό.

Αν θα είναι δυναμικό και έχετε βάσεις δεδομένων, πόσο χώρο αναμένεται να καταλάβουν;

Πόσες θα είναι οι βάσεις που θα χρησιμοποιήσετε; Περιμένετε ότι θα έχετε μεγάλο αριθμό επισκέψεων;

Σε ποιά γλώσσα προγραμματισμού είναι γραμμένο το site σας;

 

Υπολογίστε επίσης, το χώρο που καταλαμβάνουν οι e-mail λογαριασμοί πόσους email λογαριασμούς έχετε ανάγκη, αλλά και τον χώρο αποθήκευσης των στατιστικών στοιχείων του site σας.