Ναι, μπορείτε να συνδεθείτε μέσω SSH στον server. Για την ενεργοποίηση SSH πρόσβασης παρακαλούμε στείλτε μας ένα email στο support@uphost.gr

Άνοιγμα βίντεο.