Για να χρησιμοποιήσετε το προεγκατεστημένο πρόγραμμα Formmail για την λειτουργία των φορμών επικοινωνίας ,αρκεί να δημιουργήσετε μια φόρμα με οποιοδήποτε πρόγραμμα σχεδίασης ιστοσελίδων.

Το action της φόρμας πρέπει να είναι: “/cgi-sys/FormMail.cgi”

Το FormMail.cgi θα κάνει όλη την υπόλοιπη δουλειά.

Μπορείτε να καθορίσετε την συμπεριφορά του Formmail χρησιμοποιώντας κρυμμένα πεδία (hidden fields) στην φόρμα σας. Υπάρχουν δύο υποχρεωτικά πεδία που πρέπει να έχετε στην φόρμα σας για να δουλεύει σωστά το Formmail. Αυτά είναι το recipient και το email (πεδίο). Παρακάτω αναφέρονται μερικά πεδία ρύθμισης:

ΠΕΔΙΟ : recipient
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αυτό το πεδίο φόρμας σας επιτρέπει να ορίσετε σε ποιόν θα θέλατε να ταχυδρομούνται (αποστολή email) τα αποτελέσματα της φόρμας .Ορίστε αυτή την επιλογή σαν ένα κρυμμένο (hidden) πεδίο φόρμας βάζοντας την email address σας.
ΣΥΝΤΑΞΗ: input type=hidden name=”recipient” value=”email@your.host.com”

ΠΕΔΙΟ : subject
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αυτό το πεδίο φόρμας σας επιτρέπει να ορίσετε το θέμα που θα θέλατε να εμφανίζεται στα email που σας στέλνουν αφού αυτή η φόρμα έχει συμπληρωθεί.
ΣΥΝΤΑΞΗ: input type=hidden name=”subject” value=”Your Subject”

ΠΕΔΙΟ : email
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αυτό το πεδίο φόρμας καθορίζει την e-mail adress του χρήστη που συμπληρωνει την φόρμα. Αν θέλετε να έχετε την δυνατότητα να απαντάτε τα e-mail απο τον πελάτη σας , θα πρέπει οπωσδήποτε να συμπεριλάβετε αυτό το πεδίο φόρμας και να τους υποχρεώνετε να το συμπληρώνουν. Πρέπει λοιπόν να ορίσετε αυτό το πεδίο σαν required (υποχρεωτικό) με e-mail address valid syntax.
ΣΥΝΤΑΞΗ: input type=text name=”email”

ΠΕΔΙΟ : redirect
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αν θέλετε να κάνετε προώθηση (redirect) του χρήστη σε ένα διαφορετικό URL μετά την συμπήρωση της φόρμας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το κρυμμένο πεδίο για να τον στέλνετε σε μια προκατασκευασμένη HTML σελίδα.
ΣΥΝΤΑΞΗ: input type=hidden name=”redirect” value=”http://your.address/to/file.html”