Η ενεργοποίηση ενός .gr domain name πραγματοποιείται με την ενημέρωση των name servers του και χρειάζονται περίπου 4 με 48 ώρες, μέχρι να ενημερωθούν οι αντίστοιχοι όλοι οι ISPs. Φυσικά για να δείτε κάποιο περιεχόμενο γράφοντας το domain name σας θα πρέπει να το έχετε πρώτα συνδέσει με κάποια υπηρεσία web hosting.