Δείτε στο παρακάτω βίντεο πως να δημιουργήσετε ένα subdomain.

Άνοιγμα βίντεο.