Από τη στιγμή που κάνετε αλλαγή στους name servers ενός domain name χρειάζονται από 2-48 ώρες μέχρι να δουν την αλλαγή όλοι οι ISPs και να λειτουργούν όλες οι υπηρεσίες του domain σας στο νέο server που θα σας φιλοξενεί.