Όλες οι μεταβλητές που απαιτούνται για να μπορεί το joomla να λειτουργήσει όπως προβλέπει το manual του, μπορούν να αλλάξουν με ένα .HTACCESS αρχείο.Για αλλαγές στις πχ παρακατω μεταβλητές : session save path
Display Errors
Magic Quotes GPC
Register Globals
Μπορείτε να δημιουργήσετε .htaccess αρχείο με τις κατάληλες τιμές : php_value session.save_path “/home/yourusername/temp”
phpflag registerglobals on
phpflag displayerrors on
php_flag magic_quotes_gpc on

Το ότι το joomla απαιτεί ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση συγκεκριμένων μεταβλητών της php, δεν αποτελεί πρόβλημα του server μας, αλλά το προγραμματιστικό πλαίσιο του προγράμματος.

Πληροφορίες για το τι κάνει η  κάθε αξία μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://www.php.net καθώς και την ασφάλεια που παρέχει η ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της καθεμιάς από αυτές.

To θέμα λοιπόν δεν είναι η μη υποστήριξη του joomla από την Artyvision, αλλά οι απαιτήσεις της εφαρμογής και το πως ο διαχειριστής της, τις καλύπτει.