Βεβαίως, μπορείτε να κάνετε αλλαγές στο DNS Record του domain σας. Απαραίτητη όμως προυπόθεση είναι να έχετε την φιλοξενία του domain σε server της εταιρείας μας.