Τα στοιχεία που χρειάζεστε για την σύνδεση με βάση δεδομένων είναι, το hostname, το όνομα της βάσης, το username και το password.
Το hostname για την σύνδεση με την βάση είναι “localhost”.
Το όνομα της βάσης και το username πρέπει να δηλωθούν όπως ακριβώς έχουν μέσα στον MySQL manager στο control panel (CPanel) πχ. cpanelusername_dbname.
Το password είναι αυτό που έχετε δηλώσει κατά την δημιουργία της βάσης.
Φροντίστε να έχετε ορίσει user στην βάση δεδομένων. Επιλέγετε τον user και την database από το drop-down στον MySQL manager και στην συνέχεια πατάτε “Add User To Database”.