Ανοίξτε το Dreamweaver
Επιλέξτε από το menu “New Site”
Στην καρτέλα Site Definition επιλέξτε “Advanced”

Local Info
Site Name: το_ονομα_του_site_σας
Local root Folder: το directory όπου έχετε τα αρχεία του site σας
HTTP Address: http://yourdomain.com (όπου yourdomain.com το όνομα του site σας
Enable Cache: ενεργοποιημένο

Remote Info
Access: FTP
FTP Host: public_html
login: username
password: password
Use Passive FTP: ενεργοποιημένο
Enable Checkin/Checkout: απενεργοποιημένο