Μπορείτε να δημιουργήσετε βάση δεδομένων επιλέγοντας το εικονίδιο MySQL από το control panel. Οταν δημιουργείτε μια database της δίνετε ένα όνομα (dbname). Σε αυτό προστίθεται το account username σας και το πλήρες όνομα της βάσης γίνεται username_dbname. Επίσης ορίζετε έναν user στην database δηλώνοντας ένα username και password. Και στο username προστίθεται το account username σας και το πλήρες dbusername θα είναι username_dbusername. Τέλος δηλώνετε τον user στην βάση δεδομένων. Επιλέγετε τον user και την database από το drop-down στον MySQL manager και στην συνέχεια πατάτε “Add User To Database”.

Άνοιγμα βίντεο.