Κατεβάστε στον υπολογιστή σας ένα συμπιεσμένο αντίγραφο ολόκληρου του site (αρχεία, databases, ρυθμίσεις κλπ) ή κάποιο από αυτά.

Άνοιγμα βίντεο.